فروشگاه اینترنتی بوکه لند، دوربین و تجهیزات عکاسی
ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه، 9:00 تا 17:00 - پنجشنبه 9:00 تا 14:00

سه پایه عکاسی ارزان

نمایش 10 20 30

سه پایه کوپو Kupo CT-40M with Turtle Base – Silver

 • طول این سه پایه در حالت بسته 134 سانتی متر، حداکثر ارتفاع آن 295 سانتی متر و حداقل ارتفاع عملیاتی آن 134 سانتیمتر می باشد.
 • وزن سه پایه کوپو Kupo CT-40M with Turtle Base – Silver معادل با 7.5 کیلوگرم می باشد.
 • قطر ردیف این سه پایه کوپو 100سانتی متر است
 • از دیگر ویژگی های این سه پایه می توان به میزان تحمل وزن آن اشاره کرد که 10 کیلوگرم می باشد.

سه پایه کوپو Kupo CT-40MK

 • طول این سه پایه در حالت بسته 134 سانتی متر، حداکثر ارتفاع آن 295 سانتی متر و حداقل ارتفاع آن 134 سانتیمتر می باشد.
 • وزن سه پایه کوپو Kupo CT-40MK معادل با 9.75 کیلوگرم می باشد.
 • قطر پایه این سه پایه کوپو 95 سانتی متر است
 • از دیگر ویژگی های این سه پایه می توان به میزان تحمل وزن آن اشاره کرد که 10 کیلوگرم می باشد.

سه پایه کوپو KUPO CT-30MK 30″ C STAND SILVER KIT

 • طول این سه پایه در حالت بسته 110 سانتی متر، حداکثر ارتفاع آن 226 سانتی متر و حداقل ارتفاع آن 115 سانتیمتر می باشد.
 • وزن سه پایه کوپو KUPO CT-30MK 30″ C STAND SILVER KIT معادل با 6.8 کیلوگرم می باشد.
 • قطر پایه این سه پایه کوپو 95 سانتی متر است
 • از دیگر ویژگی های این سه پایه می توان به میزان تحمل وزن آن اشاره کرد که 10 کیلوگرم می باشد.

سه پایه کوپو مدل KUPO 481 -HEAVY DUTY WIND-UP STANDS

 • طول این سه پایه در حالت بسته 110 سانتی متر، حداکثر ارتفاع آن 145 سانتی متر و حداقل ارتفاع عملیاتی آن 91 سانتیمتر می باشد.
 • وزن سه پایه کوپو مدل KUPO 481 -HEAVY DUTY WIND-UP STANDS معادل با 13.6 کیلوگرم می باشد.
 • قطر ردیف این سه پایه کوپو 48 سانتی متر است
 • از دیگر ویژگی های این سه پایه می توان به میزان تحمل وزن آن اشاره کرد که 50 کیلوگرم می باشد.

سه پایه کوپو KUPO TRIPOD 021

 • طول این سه پایه در حالت بسته 51.50 سانتی متر ، حداکثر ارتفاع آن 220 سانتی متر و حداقل ارتفاع عملیاتی 51.50 سانتیمتر می باشد.
 • وزن سه پایه کوپو KUPO TRIPOD 021 معادل با 1.06 کیلوگرم می باشد.
 • از ویژگی های شاخص این سه پایه می توان به میزان تحمل وزن آن اشاره کرد که  1.5 کیلوگرم می باشد
 • قطر جاپا در سه پایه کوپو KUPO TRIPOD 021 معادل با 138 سانتی متر می باشد.

سه پایه کوپو Kupo CT-30M C Stand with Turtle Base

 • طول این سه پایه در حالت بسته 110 سانتی متر و حداکثر ارتفاع آن 295 سانتی متر می باشد.
 • وزن سه پایه کوپو Kupo CT-30M C Stand with Turtle Base معادل با 6.8 کیلوگرم می باشد.
 • قطر ردیف این سه پایه کوپو 100سانتی متر است
 • از دیگر ویژگی های این سه پایه می توان به میزان تحمل وزن آن اشاره کرد که 10 کیلوگرم می باشد.

سه پایه کوپو Kupo CT-40MKB

 • طول این سه پایه در حالت بسته 134 سانتی متر، حداکثر ارتفاع آن 295 سانتی متر و حداقل ارتفاع آن 134 سانتیمتر می باشد.
 • وزن سه پایه کوپو Kupo CT-40MKB معادل با 9.75 کیلوگرم می باشد.
 • قطر پایه این سه پایه کوپو 95 سانتی متر است
 • از دیگر ویژگی های این سه پایه می توان به میزان تحمل وزن آن اشاره کرد که 10 کیلوگرم می باشد.

سه پایه کوپو Kupo CT-20M C-Stand Turtle Base

 • طول این سه پایه در حالت بسته 93 سانتی متر، حداکثر ارتفاع آن 172 سانتی متر و حداقل ارتفاع عملیاتی آن 92.5 سانتیمتر می باشد.
 • وزن سه پایه کوپو Kupo CT-20M C-Stand Turtle Base معادل با 6.25 کیلوگرم می باشد.
 • قطر ردیف این سه پایه کوپو 100سانتی متر است
 • از دیگر ویژگی های این سه پایه می توان به میزان تحمل وزن آن اشاره کرد که 10 کیلوگرم می باشد.

سه پایه کوپو Kupo CS-40MK

 • طول این سه پایه در حالت بسته 132سانتی متر، حداکثر ارتفاع آن 323 سانتی متر و حداقل ارتفاع آن 134 سانتیمتر می باشد.
 • وزن سه پایه کوپو Kupo CS-40MK معادل با 9.19 کیلوگرم می باشد.
 • قطر پایه این سه پایه کوپو 95 سانتی متر است.
 • از دیگر ویژگی های این سه پایه می توان به میزان تحمل وزن آن اشاره کرد که 10 کیلوگرم می باشد.

مینی سه پایه کوپو kupo 070AC

 • طول این سه پایه در حالت بسته 71 سانتی متر، حداکثر ارتفاع آن 213.3 سانتی متر و حداقل ارتفاع عملیاتی آن 78.5 سانتیمتر می باشد.
 • وزن مینی سه پایه کوپو kupo 070AC معادل با 1.1 کیلوگرم می باشد.
 • قطر ردیف این سه پایه کوپو 70 سانتی متر است
 • از دیگر ویژگی های این سه پایه می توان به میزان تحمل وزن آن اشاره کرد که 4 کیلوگرم می باشد.

سه پایه کوپو Kupo 543M

 • طول این سه پایه در حالت بسته 145 سانتی متر، حداکثر ارتفاع آن 420 سانتی متر و حداقل ارتفاع 174.62 سانتیمتر می باشد.
 • از ویژگی های شاخص این سه پایه می توان به میزان تحمل وزن آن اشاره کرد که  40 کیلوگرم می باشد
 • قطر جاپا در سه پایه کوپو Kupo 543M معادل با 140 سانتی متر می باشد.

سه پایه کوپو kupo 600MR

 • طول این سه پایه در حالت بسته 186 سانتی متر و حداکثر ارتفاع آن 594 سانتی متر  می باشد.
 • وزن سه پایه کوپو kupo 600MR معادل با 18.7 کیلوگرم می باشد.
 • قطر ردیف این سه پایه کوپو 156 سانتی متر است
 • از دیگر ویژگی های این سه پایه می توان به میزان تحمل وزن آن اشاره کرد که 40 کیلوگرم می باشد.

سه پایه کوپو Kupo 542M MASTER CINE STAND-SILVER

 • طول این سه پایه در حالت بسته 135 سانتی متر، حداکثر ارتفاع آن 325 سانتی متر و حداقل ارتفاع 131 سانتیمتر می باشد.
 • جنس سه پایه کوپو Kupo 542M MASTER CINE STAND-SILVER از فولاد کروم می باشد.
 • از ویژگی های شاخص این سه پایه می توان به میزان تحمل وزن آن اشاره کرد که در حداقل ارتفاع 29.9 کیلوگرم و در حداکثر ارتفاع 7.7 کیلوگرم می باشد
 • وزن سه پایه کوپو Kupo 542M MASTER CINE STAND-SILVER معادل با 11 کیلوگرم می باشد.
 • از دیگر ویژگی های این سه پایه می توان به میزان تحمل وزن آن اشاره کرد که 40 کیلوگرم می باشد.

سه پایه کوپو Kupo 546M K Stand Junior Boom Stand

 • جنس سه پایه کوپو Kupo 546M K Stand Junior Boom Stand از فولاد کروم می باشد.
 • از ویژگی های شاخص این سه پایه می توان به میزان تحمل وزن آن اشاره کرد که در حداقل ارتفاع 29.9 کیلوگرم و در حداکثر ارتفاع 7.7 کیلوگرم می باشد

سه پایه کوپو Kupo 483T Stand

 • طول این سه پایه در حالت بسته 181 سانتی متر، حداکثر ارتفاع آن 380 سانتی متر و حداقل ارتفاع عملیاتی آن 172.5 سانتیمتر می باشد.
 • وزن سه پایه کوپو Kupo 483T Stand معادل با 22.8 کیلوگرم می باشد.
 • قطر ردیف این سه پایه کوپو 128 سانتی متر است
 • از دیگر ویژگی های این سه پایه می توان به میزان تحمل وزن آن اشاره کرد که 30 کیلوگرم می باشد.

سه پایه کوپو Kupo 310M LOW MIGHTY STAND

 • طول این سه پایه در حالت بسته 92 سانتی متر، حداکثر ارتفاع آن 205 سانتی متر و حداقل ارتفاع عملیاتی آن 90 سانتیمتر می باشد.
 • وزن سه پایه کوپو Kupo 310M LOW MIGHTY STAND معادل با 8 کیلوگرم می باشد.
 • قطر ردیف این سه پایه کوپو 104 سانتی متر است
 • از دیگر ویژگی های این سه پایه می توان به میزان تحمل وزن آن اشاره کرد که 35 کیلوگرم می باشد.

سه پایه کوپو Kupo 229MB HIGH VIEW STAND-BLACK

 • طول این سه پایه در حالت بسته 174 سانتی متر، حداکثر ارتفاع آن 730 سانتی متر و حداقل ارتفاع عملیاتی آن 168 سانتیمتر می باشد.
 • وزن سه پایه کوپو Kupo 229MB HIGH VIEW STAND-BLACK معادل با 10.8 کیلوگرم می باشد.
 • قطر ردیف این سه پایه کوپو 110 سانتی متر است
 • از دیگر ویژگی های این سه پایه می توان به میزان تحمل وزن آن اشاره کرد که 10 کیلوگرم می باشد.

سه پایه کوپو kupo 227M │MASTER COMBO ALU SENIOR

 • طول این سه پایه در حالت بسته 122 سانتی متر، حداکثر ارتفاع آن 315 سانتی متر و حداقل ارتفاع عملیاتی آن 118 سانتیمتر می باشد.
 • وزن سه پایه کوپو kupo 227M │MASTER COMBO ALU SENIOR معادل با 4.65 کیلوگرم می باشد.
 • قطر ردیف این سه پایه کوپو 118 سانتی متر است
 • از دیگر ویژگی های این سه پایه می توان به میزان تحمل وزن آن اشاره کرد که 12 کیلوگرم می باشد.

سه پایه کوپو kupo 620M

 • طول این سه پایه در حالت بسته 188 سانتی متر و حداکثر ارتفاع آن 633 سانتی متر می باشد.
 • وزن سه پایه کوپو kupo 620M معادل با 16.5 کیلوگرم می باشد.
 • از ویژگی های شاخص این سه پایه می توان به میزان تحمل وزن آن اشاره کرد که  40 کیلوگرم می باشد
 • قطر جاپا در سه پایه کوپو kupo 620M معادل با 196 سانتی متر می باشد.

سه پایه کوپو Kupo 226M

 • طول این سه پایه در حالت بسته 132 سانتی متر و حداکثر ارتفاع آن 340 سانتی متر می باشد.
 • وزن سه پایه کوپو Kupo 226M معادل با 9.2کیلوگرم می باشد.
 • از ویژگی های شاخص این سه پایه می توان به میزان تحمل وزن آن اشاره کرد که  40 کیلوگرم می باشد
 • قطر جاپا در سه پایه کوپو Kupo 226M معادل با 138 سانتی متر می باشد.

سه پایه کوپو kupo 195 │BABY KIT STAND

 • طول این سه پایه در حالت بسته 107 سانتی متر، حداکثر ارتفاع آن 385 سانتی متر و حداقل ارتفاع عملیاتی آن 125.8سانتیمتر می باشد.
 • وزن سه پایه کوپو kupo 195 │BABY KIT STAND معادل با 2.48 کیلوگرم می باشد.
 • قطر ردیف این سه پایه کوپو 110 سانتی متر است
 • از دیگر ویژگی های این سه پایه می توان به میزان تحمل وزن آن اشاره کرد که 9 کیلوگرم می باشد.

سه پایه کوپو kupo 186M SHORT LOW MIGHT SATND

 • طول این سه پایه در حالت بسته 57 سانتی متر، حداکثر ارتفاع آن 101 سانتی متر و حداقل ارتفاع عملیاتی آن 64.5 سانتیمتر می باشد.
 • وزن سه پایه کوپو kupo 186M SHORT LOW MIGHT SATND معادل با 4.5 کیلوگرم می باشد.
 • قطر ردیف این سه پایه کوپو 48 سانتی متر است
 • از دیگر ویژگی های این سه پایه می توان به میزان تحمل وزن آن اشاره کرد که 15 کیلوگرم می باشد.

سه پایه کوپو kupo 185m

 • طول این سه پایه در حالت بسته 57 سانتی متر، حداکثر ارتفاع آن 101 سانتی متر و حداقل ارتفاع عملیاتی آن 56.6 سانتیمتر می باشد.
 • وزن سه پایه کوپو kupo 185m معادل با 3.7 کیلوگرم می باشد.
 • قطر ردیف این سه پایه کوپو 48 سانتی متر است
 • از دیگر ویژگی های این سه پایه می توان به میزان تحمل وزن آن اشاره کرد که 15 کیلوگرم می باشد.

سه پایه کوپو kupo 135m

 • طول این سه پایه در حالت بسته 105 سانتی متر، حداکثر ارتفاع آن 350 سانتی متر و حداقل ارتفاع عملیاتی آن 98 سانتیمتر می باشد.
 • وزن سه پایه کوپو kupo 135m معادل با 5.6 کیلوگرم می باشد.
 • قطر ردیف این سه پایه کوپو 104 سانتی متر است
 • از دیگر ویژگی های این سه پایه می توان به میزان تحمل وزن آن اشاره کرد که 13 کیلوگرم می باشد.

سه پایه کوپو kupo 034

 • طول این سه پایه در حالت بسته 66 سانتی متر، حداکثر ارتفاع آن 236 سانتی متر و حداقل ارتفاع عملیاتی آن 82 سانتیمتر می باشد.
 • وزن سه پایه کوپو kupo 034 معادل با 1.1 کیلوگرم می باشد.
 • قطر ردیف این سه پایه کوپو 90 سانتی متر است
 • از دیگر ویژگی های این سه پایه می توان به میزان تحمل وزن آن اشاره کرد که 4 کیلوگرم می باشد.

سه پایه عکاسی ویفنگ مدل WT-3560

1,250,000 تومان
 • یک گزینه ایده ال و مناسب برای مصارف خانگی، عکاسان آماتور و نیمه حرفه ای
 • این سه پایه در واقع یک انتخاب بسیار عالی برای افرادی است که با دوربین های عکاسی سبک وزن کار می کنند.
 • وزن سه پایه معادل با 1560 گرم می باشد و خود سه پایه نیز دارای حداکثر تحمل وزن 3 کیلوگرم می باشد.
 • پایه ها 3 بخشی همراه با سیستم قفل زبانه ای بوده و در حالتی که کل پایه ها باز است دارای ارتفاع 167 سانتی متری و همچنین دارای حداقل ارتفاع 64 سانتی متری می باشد.
 • نوع هد از نوع پن هد می باشد.

سه پایه عکاسی ویفنگ مدل WT-3540

1,150,000 تومان
 • یک گزینه ایده ال و مناسب برای مصارف خانگی، عکاسان آماتور و نیمه حرفه ای
 • این سه پایه در واقع یک انتخاب بسیار عالی برای افرادی است که با دوربین های عکاسی سبک وزن کار می کنند.
 • وزن سه پایه معادل با 1235 گرم می باشد و خود سه پایه نیز دارای حداکثر تحمل وزن 3 کیلوگرم می باشد.
 • پایه ها 3 بخشی همراه با سیستم قفل زبانه ای بوده و در حالتی که کل پایه ها باز است دارای ارتفاع 157 سانتی متری و همچنین دارای حداقل ارتفاع 60 سانتی متری می باشد.
 • نوع هد از نوع پن هد می باشد.

سه پایه عکاسی ویفنگ مدل WT-3520

950,000 تومان
 • یک گزینه ایده ال و مناسب برای مصارف خانگی، عکاسان آماتور و نیمه حرفه ای
 • این سه پایه در واقع یک انتخاب بسیار عالی برای افرادی است که با دوربین های عکاسی سبک وزن کار می کنند.
 • وزن سه پایه معادل با 980 گرم می باشد و خود سه پایه نیز دارای حداکثر تحمل وزن 3 کیلوگرم می باشد.
 • پایه ها 3 بخشی همراه با سیستم قفل زبانه ای بوده و در حالتی که کل پایه ها باز است دارای ارتفاع 140 سانتی متری و همچنین دارای حداقل ارتفاع 60 سانتی متری می باشد.
 • نوع هد از نوع پن هد می باشد.

سه پایه عکاسی ونگارد مدل Vanguard VEO 3T + 264AP

 • حداکثر ارتفاع 156 سانتی متر و حداقل ارتفاع 17 سانتی متر و ارتفاع جمع شده آن 48 سانتی متر.
 • تحمل وزن 6 کیلوگرم.
 • داشتن امکان اتصال دو دوربین ، مانیتور و نور ال ای دی.
 • دارای قابلیت اتصال میخ پایه جهت استفاده راحت در زمین خاکی.
 • دارای کیف حمل.
 • امکان صلیبی شدن در تمام زوایا.

سه پایه عکاسی ونگارد مدل Vanguard VEO 3+ 263AP

 • حداکثر ارتفاع 172 سانتی متر و ارتفاع تک پایه 183 سانتی متر.
 • تحمل وزن 5 کیلوگرم.
 • داشتن تبدیل برای استفاده همزمان از دو دوربین و یا یک عدد مانیتور و یا یک نور به همراه دوربین.
 • دارای کیف حمل.
 • امکان صلیبی شدن در تمام زوایا.
سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من